Leren gebeurt overal

Maximise your potential

Leren gebeurt overal. Alleen worstelen we om waardevol leren dat buiten de formele context plaatsvindt te herkennen en te erkennen. We hebben een nieuwe manier nodig waardoor mensen al hun talenten kunnen (h)erkennen en delen met anderen. En om ze te gebruiken bij de transitie naar nieuwe kansen en uitdagingen voor een leven lang leren.

Een leven lang leren is niet meer zomaar een slogan: het is verplicht voor elke professional om te blijven groeien, zijn eigen unieke professionele weg te bouwen, die in staat is om bij te blijven met de steeds veranderende eisen van de arbeidsmarkt. De grote hoeveelheid en de directe beschikbaarheid van online leren middelen hebben het ook nog gewoner gemaakt om overal te leren - vooral buiten leeromgevingen: lezen van artikelen, video's bekijken of MOOC's volgen of meedoen in specialistische kennisgroepen op het web. Al dit leren is een waardevolle bezitting van een lerende, maar mist een goede erkenning omdat het geen officiële certificering bevat.

Aan de andere kant zijn werkgevers enthousiast om mensen met specifieke vaardigheden te vinden - met name zachte vaardigheden die meestal niet in een formeel curriculum aanwezig zijn: McKinsey's gegevens over vaardigheidskwaliteit en vaardigheidswaarneming zijn vrij belangrijk en vragen alle spelers (leerlingen, werkgevers, aanbieders van leren, beoordelaars, overheidsdiensten) om een stap zetten om de (waargenomen) vaardighedenskloof te overbruggen en rekening te houden met de aanbeveling van de EU over de validatie van non-formeel en informeel leren.

Gear Up levert een complete oplossing waarmee het herkennen en erkennen van een leven lang leren eenvoudig wordt. Werkgevers kunnen je beter vinden en je kunt ook aan de slag met een ontwikkeltraject dat je naar een baan toe leidt.

Geïnteresseerd? Stuur ons een bericht en we nemen snel contact met je op.