GAMI.FI.RE: vormgeven aan financiële geletterdheid in Europa

EU-project wil financiële kennis onder gemarginaliseerde groepen in Europa vergroten

De Nederlandse sociale en HR tech onderneming Gear Up heeft een officiële samenwerking aangekondigd met organisaties RIC (Slovenië), Emphasys (Cyprus) en Prism (Italië) om een innovatief en interactief educatief programma te ontwikkelen om gemarginaliseerde jongeren in Europa essentiële financiële vaardigheden bij te brengen.

Kennismaking met GAMI.FI.RE

Het GAMI.FI.RE-project (Fostering Financial Literacy and Career readiness through Gamification in Vocational Education) is vastbesloten om tegelijkertijd het prominente probleem van financiële ongeletterdheid, verouderde programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding die momenteel niet aansluiten op de behoeften van de Europese arbeidsmarkt en sociale segregatie aan te pakken.

Een revolutie in het onderwijs

Het hoogtepunt van het project is de Serious Game GAMI.FI.RE – een zeer ondersteunend en innovatief digitaal spel voor studenten om financiële vaardigheden op een boeiende manier te leren. Serious Game GAMI.FI.RE bevordert de ontwikkeling van belangrijke financiële vaardigheden zoals, maar niet beperkt tot, budgetteren, sparen, investeren en zelfs loopbaanverkenning. Een belangrijke factor waardoor het zich zal onderscheiden van de huidige beschikbare studies op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding is de toewijding om het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden te verbeteren door het programma specifiek te richten op kwetsbare studenten en hun specifieke behoeften via zowel de op maat gemaakte toolkit voor docenten als het digitale spel.

De visie en missie

De Nederlandse projectpartner, Gerard Pruim, zei dat alle projectpartners sterk het gevoel hebben dat zorgvuldig ontworpen programma’s essentieel zijn om diegenen in onze gemeenschappen te helpen die het meest kwetsbaar zijn en dat het Erasmus+ project ook digitale transformatie aanpakt door digitale gereedheid, veerkracht en capaciteit te ontwikkelen, wat essentieel is in de snel veranderende wereld van vandaag.

De huidige uitdagingen aanpakken

Verouderde programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding slagen er niet in studenten voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, met name gemarginaliseerde jongeren uit gezinnen met lage inkomens en met een migrantenachtergrond waar de hoge werkloosheidscijfers blijven stijgen. GAMI.FI.RE is van plan om dit aan te pakken.

Kijken naar het grotere plaatje

“We moeten het grote geheel duurzamer gaan bekijken. Sociale en economische integratie is essentieel voor de empowerment van gemarginaliseerde jongeren. Wij geloven dat de empowerment van kwetsbare leerlingen en hun ontwikkeling van financiële vaardigheden en competenties niet alleen hun eigen educatieve en persoonlijke ontwikkeling zal ondersteunen, maar ook het potentieel heeft om invloed uit te oefenen en een positieve impact te hebben op de samenleving als geheel.

De weg voorwaarts

Het consortium heeft al de aftrap gegeven voor de eerste persoonlijke bijeenkomst van het project.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar en richt zich op minstens 400 beleidsmakers en belanghebbenden in heel Europa, waaronder volwassenenopleiders en andere organisaties.

De EU besteedt ongeveer 100 euro per burger per jaar aan regionale fondsen, het creëren van banen en het organiseren van opleidingen.

Over Gear Up

Gear Up is een sociale en HR tech onderneming die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van individuen met beperkte middelen om hun droombaan te bereiken. Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen

Meer informatie

website: https://www.gamifire.eu/  

project e-mail: [email protected]

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.