Open Badges

Inleiding

Badges zijn digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s op een webpagina of andere online locatie. Deze icoontjes laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst. Mensen die een cursus succesvol afronden en een badge behalen, kunnen deze tonen op hun website of sociale media, zoals LinkedIn. Inmiddels kennen opleidingsinstituten, trainings- bureaus en (ICT-)bedrijven over de hele wereld digitale badges toe aan cursisten, waaronder Microsoft en de Security Academy.

Onderwijs (SURF)

SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, is gestart met een Open Badge project. Ze gaan in een proof of concept een open badge-infrastructuur opzetten Dit om flexibiliteit in het onderwijs te organiseren. Meer informatie vind je op de wiki space van Open Badges.

Bedrijfsleven (IBM)

IBM gebruikt open badges in hun trainingsprogramma: IBM Badging & Certification. Daarmee kunnen medewerkers van IBM sneller en eenvoudiger een bron van onschatbare waarde worden voor hun klanten en collega's. Een mooie film die dat laat zien is hieronder weergegeven.

Leven lang leren

Een leven lang leren omvat alle vormen van leren; immers 70-80% van al het leren is informeel. Met Open Badges en de nieuwe 2.0 specificaties kun je je zelf een badge geven en die door anderen laten onderschrijven. En je kunt een ontwikkelpad (Open Pathway) volgen ter ondersteuning van je leerproces. Wayne Skipper van Concentric Sky toont in de volgende demo hoe dat nu al kan.