Erkenning voor non-formeel leren van migranten

Geef erkenning voor non-formeel leren van migranten en stel ze zo in staat om werk te vinden. Dat is wat er met Europese tools, zoals de Skills Profile Tool en het ESCO competentiekader mogelijk is. In combinatie met open badges (zie ook het verhaal over ComPas Breda) kunnen op die manier:

  • de vaardigheden van migranten inzichtelijk gemaakt worden,
  • alle vormen van leren (formeel, non-formeel en informeel) gewaardeerd worden en door derden (collega’s, peers) onderschreven,
  • een match met vacatures gemaakt worden op basis van competenties.

Voordelen

Voor de ontvanger van een badge: migranten ontvangen erkenning voor hun vaardigheden die niet formeel erkend zijn in het land waar ze naar toe zijn gemigreerd. De badges opent de weg naar een sollicitatiegesprek met een werkgever.

Voor de uitgever van een badge: deze vormt zo een belangrijke sleutel om migranten in staat te stellen effectief een bijdrage aan de samenleving te leveren. En ook om zo hun economische, mentale en emotionele welbevinden te ondersteunen.

De gebruiker van de badge (de werkgever): het werven, aannemen en verder ontwikkelen van de skills van migranten doordat de werkgever een duidelijk beeld heeft van hun skills.

Waar worden badges al ingezet voor migranten?

Duitsland: BeuthBonus Academy. BeuthBonus is een kwalificatieprogramma voor migrantenacademici met een hoger onderwijs diploma dat streeft naar gekwalificeerde banen in de IT-sector. Het programma wordt aangeboden door Beuth University of Applied Sciences in Berlijn, Duitsland. BeuthBonus is gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid en werkkansen van afgestudeerden van migranten op IT-gebied. BeuthBonus-badges worden uitgegeven als digitale microcredentialing voor deelnemers die met succes sleutelcompetenties kunnen aantonen, zoals competenties in de Duitse taal, interculturele vaardigheden, teams, management en leiderschap.

Italië: Mygrants.it. Door training promoot en ondersteunt Mygrants de bijdrage die de migrantengemeenschap kan leveren aan de groei en sociaal-economische ontwikkeling van het gastland. De tool zelf is een app waarbij open badges gebruikt worden voor de (h)erkenning van leren. Is nog niet vrijgegeven voor gebruik.

Open badges voor volwassenen

De meerderheid van de migranten is ouder dan 18 jaar. En (bijna) volwassen. Voor deze groep mensen, volwassenen van alle leeftijden wordt er al in verschillende landen gewerkt met open badges. De koppeling met ESCO is nieuw en heeft de potentie om voor zowel de kandidaat als de werkgever een beter competentiekader te geven en voor de migrant de weg naar werk vrij te maken.

A training resource for EU Employment and Careers Services

Hieronder een flowchart voor de routes naar de arbeidsmarkt voor migranten en ontheemde mensen. Het betreffende artikel heet Mobilising skilled labour.

Flowchart EU skills profile tool for third country migrants

Meer informatie

Meer weten? Stuur ons een berichtje