Afstandsonderwijs voor volwassenen

Organisaties voor volwasseneneducatie staan voor uitdagingen die voortvloeien uit de COVID 19 pandemie, die plotseling is uitgebroken en ook in de toekomst van invloed zal zijn op de volwasseneneducatie. Meer dan 70% van de deelnemers aan volwasseneneducatie zijn kwetsbare volwassenen die, vooral nu, de kennis en vaardigheden nodig hebben om te kunnen handelen in de nieuwe omstandigheden die door de pandemie zijn ontstaan. We gebruiken allemaal verschillende strategieën en methoden voor afstandsonderwijs, maar vanwege de specifieke kenmerken van kwetsbare groepen, leerobstakels en motivatiefactoren, werken bekende en ontwikkelde strategieën en methoden niet. Het voorgestelde projectidee is dus gestart omdat we beseffen dat we zo snel mogelijk oplossingen op dit gebied nodig hebben.

Projectduur: Oktober 2020 – december 2022

De basisdoelstelling van het project is het ontwikkelen, aanpassen en delen van goede praktijkstrategieën en -methoden voor afstandsonderwijs voor de indirecte doelgroepen van volwassenen van het project:

– ouderen
– immigranten,
– volwassenen met speciale behoeften,
– NEET-personen (Niet in het Onderwijs, Werk, of Opleiding),
– drop-outs en
– plattelandsbevolking.

De directe doelgroep van het project zijn verstrekkers van volwassenenonderwijs, begeleiders en leraren.

Partnerorganisaties:
– Zasavska ljudska univerza – Slovenië (leidende partner)
– Ljudska univerza Jesenice – Slovenië
– Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Kroatië
– Oü vestifex – Estland
– Gear Up – Nederland
– L.C. Educational LTD – Cyprus

Kortlopende gezamenlijke training bijeenkomsten –
LTT (Learning, Teaching, Training Activities ):

– Afstandsleren voor volwassenen met bijzondere behoeften en werklozen – Cyprus
– Afstandsleren voor ouderen en immigranten – Estland
– Afstandsleren voor de plattelandsbevolking en dropouts – Nederland

In het project zullen de partners strategieën en methoden ontwikkelen voor afstandsleren voor kwetsbare volwassenen. Bij elke LTT zullen we ons richten op twee doelgroepen. Via discussie en peer to peer leren zullen we de beste praktijken selecteren en werken aan de toekomstige ontwikkeling en aanpassing ervan.

DLV methods special needs-NL

DLV methods unemployed_NL

NL – Final package immigrants

NL – Final package for seniors

DLV Final methods for rural population NL

DLV Final methods for dropouts NL

E-handbook E+KA2 DLV- Dutch