MIRVA

EU-flag-Erasmus
Het MIRVA project (mede mogelijk gemaak door Erasmus+) heeft als doel om informele erkenning van leren zichtbaar en toegankelijk te maken: Making Informal Recognition Visible and Actionable.

Erkenning van niet-formeel en informeel leren wordt steeds meer gezien als een manier om levenlang en levendig leren (leren in een realistische context en in een authentieke omgeving), inzetbaarheid van werkenden en burgerschap te verbeteren. Meer Europese landen benadrukken het belang van het zichtbaar maken en waarderen van leren dat plaatsvindt buiten formeel onderwijs en opleidingsinstellingen, bijvoorbeeld op het werk, in vrijetijds- en maatschappelijke activiteiten en thuis.

Open Badges, de open standaard voor de erkenning van leerprestaties, heeft de kracht van een eenvoudige, betaalbare, veerkrachtige en betrouwbare technologie aangetoond om een ​​ecosysteem te creëren die de erkenning van informeel leren in verschillende landen, onderwijs, werk, sociale omgevingen en technologie ondersteunt. Toch zijn de huidige prestaties beperkt tot de ‘formele erkenning van informeel leren’;. de mogelijkheden van Open Badges om de ‘informele erkenning van informeel leren’ te ondersteunen, moeten nog worden onderzocht.

Met de release van de nieuwe Open Badges 2.0-specificatie die ondersteuning biedt voor ‘Open Endorsement’, gaat het Open Badge-initiatief een nieuwe fase in: we hebben nu ‘Open Endorsement’ een unieke kans om het potentieel van ‘informele’ erkenning van informeel leren te onderzoeken. Aangezien Open Badges nu ‘door iemand of instelling’ kunnen worden onderschreven om hun waarde en valuta informeel te accrediteren, hebben we nu het potentieel om het zwaartepunt van erkenning naar de informele ruimte terug te brengen‘ en personen met een groter eigenaarschap in een (h)erkenningproces dat momenteel wordt gedomineerd door instellingen voor het formele onderwijs. Open Badges en Open Endorsements bieden de mogelijkheid om een ​​continuum te creëren tussen formele en informele erkenning

Doelen

Het doel van MIRVA is om de voorwaarden van een informele erkenningsomgeving te bestuderen door de exploratie van:

 • de potentiële voordelen van Open Endorsement zoals voorgesteld door de Open Badge 2.0-specificatie;
 • de voorwaarden (technisch, educatief, politiek, enz.) voor de succesvolle implementatie van Open Endorsement;
 • de diensten die kunnen voortvloeien uit de informatie die wordt gegenereerd via Open Endorsement;
 • de vermindering van de risico’s van slechte endossementpraktijken (bijvoorbeeld LinkedIn!);
 • de voorwaarden voor het creëren van een effectief continuum tussen informele en formele erkenning.

Uitkomsten

Door het voeren van overleg met een netwerk van organisaties en beoefenaars produceert MIRVA:

 • Kader voor open erkenning
 • Richtlijnen voor gemeenschappen en personen
 • Richtlijnen voor organisaties en praktijken
 • Richtlijnen voor technologieproviders en klanten
 • Richtsnoeren voor het verbinden van informele erkenning met frameworks
 • Validering kader voor open erkenning

Verwachte impact

Door de voorwaarden voor een effectieve informele (h)erkenningsomgeving te onderzoeken, zal MIRVA:

 • Beoefenaars, werkgevers, overheden en technologieproviders informeren over de mogelijkheden die worden aangeboden door informele erkenning;
 • Bijdragen aan de empowerment van individuen die een grotere rol spelen in de erkenning van hun eigen prestaties en die van anderen;
 • Bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen informele en formele erkenning van leerprestaties;
 • Bijdragen aan het vergroten van de transparantie en betrouwbaarheid van kwalificaties en credentialing systemen.

Lange termijn voordelen

Langetermijnvoordelen zijn een meer inclusieve samenleving, een opener en transparante arbeidsmarkt en een groter vertrouwen in de gegevens ten opzichte van individuele prestaties (CV’s, diploma transcripties, enz.)

Participanten

 1. EMF, Frankrijk
 2. EAEA, Belgie / Europa
 3. FiBS, Duitsland
 4. Gear Up, Nederland
 5. EPL EFPA EURE , Frankrijk
 6. Open Knowledge Belgium
 7. CINECA, Italië
 8. Mind 2 Innovate, Griekenland

Associated partners

In Nederland zijn SURF en ROC West Brabant associated partners van MIRVA.

ePIC

De eerste Open Recognition dag was op de ePIC 2017 in Bologna.

Meer weten over MIRVA? Klik hier onder op de afbeelding en teken de Bologna declaration.

Teken de Bologna declaration